Menu Sluiten

PRIVACYVERKLARING

1. Introductie
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens onze website, www.fdam.nl (hierna: ‘de website’), verzamelt en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

2. Bedrijfsgegevens
Frans Dekker Advies Agromechanisatie B.V.
Laanderweg 29
1704 PG Heerhugowaard
Nederland

Website: www.fdam.nl
E-mail: administratie@fdam.nl
Telefoonnummer: 06 12 08 73 34

KvK: 71328041

3. Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Alle informatie hierover kunt u vinden in onze ‘Cookieverklaring’.

4. Contactformulier
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de website, vragen wij u om uw naam en e-mailadres in te vullen. Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen. U moet hiervoor bij het invullen van het contactformulier expliciet toestemming geven.

De persoonsgegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, zullen wij:

  • Alleen gebruiken voor de afhandeling van uw vraag.
  • Niet voor andere doeleinden gebruiken.
  • Niet delen met derden.
  • Alleen bewaren zolang als nodig is voor de afhandeling van uw vraag.

Voor het contactformulier maakt de website gebruik van de WPForms Lite plugin. Deze plugin gebruikt geen gebruikerscookies en verzameld geen aanvullende gebruikersgegevens.

5. Externe links
Op de website verwijzen wij door middel van externe links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites. Voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u de privacyverklaringen op de desbetreffende websites raadplegen.

6. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Vervolgens zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Wij helpen u graag als u klachten heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens. Mocht u er desondanks niet met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).
 

7. Contact details
Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

Frans Dekker Advies Agromechanisatie B.V.
Laanderweg 29
1704 PG Heerhugowaard
Nederland

E-mail: administratie@fdam.nl
Telefoonnummer: 06 12 08 73 34

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 augustus 2019.